Haastattelut

Haastattelun teema voi painottua jonkin ajankohtaiseen teemaan tai johonkin merkittävään kokemukseen vuosien varrelta. Haastateltavana yrittäjä, yritysjohtaja tai hänen osoittamansa henkilö yrityksessä.

Haastattelun kesto normaalisti pari tuntia, jonka jälkeen jutun kirjoitus. Haastateltava saa aina tarkistaa valmiin jutun.

Valmis tarina tai juttu kuvan kera voidaan julkaista yrityksen omilla kotisivuilla tai sitä voidaan käyttää tai tarjota muihin julkaisuihin. Siitä sovitaan erikseen. Varsinkin omien kotisivujen kiinnostuksen ylläpitämiseksi sivujen sisältöä on syytä pitää ajan tasalla.

Historiikit

Yrityksen historiikki on tärkeä varsinkin yrityksen nykyisille ja tuleville työntekijöille. Yrityksen vaikutus ulottuu myös yhteistyökumppaneihin ja lähiympäristöön. Hyvä historiikki luo uskottavuutta myös yrityksen tulevaisuuteen ja kiinnostaa tiedotusvälineitä.

Pelkkä kirjoitustyö. Historiikin laajuus sovitaan aina erikseen. Olemassa olevaan aineistoon tutustumiseen ja materiaalin hyödyntämiseen sekä haastatteluihin on varattava aikaa ainakin puoli vuotta. Yritys asettaa muutaman hengen työryhmän, jonka kanssa historiikin kirjoittaja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa.

Valmiit kirjat. Silloin sopimukseen kuuluvat aineiston kokoamisen ja kirjoittamisen lisäksi myös kirjan ulkoasun suunnittelu, taitto ja painatustyö. Näissä vaiheissa käytetään apuna luotettuja alihankkijoita.

Kotisivujen uudistaminen

Monikymmenvuotisen yhteistyökumppanin Mindcom Oy:n (www.mindcom.fi) kanssa voimme uudistaa kotisivunne. Minä kirjoitan tekstin, Mindcom tekee lay outin. Jatkossa kotisivujen ajan tasalle pitäminen – uusien juttujen ja kuvien lisääminen – onnistuu helposti yrityksen oman henkilön voimin.