Suomalaisten vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot ovat huippuluokkaa. ”Suomalaiset ovat pitkään vaalineet itsestään kuvaa juroina, eristäytyneinä ja yksinäiseen puurtamiseen taipuvaisina ihmisinä. On hyvä kysymys, onko mielikuvalle koskaan ollut todellisia perusteita, mutta viimeistään nyt käsitys kannattaa päivittää”, kirjoittaa Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan 1. kesäkuuta 2017.

 

Samansuuntaista tutkittua tietoa tulee myös maailmanlaajuisesti toimivalta valmennusyritykseltä Wilson Learning Worldwidelta (WLW). Wilson Learningin tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kahdenkymmenen kansakunnan vertailussa toiseksi joustavimpia vuorovaikutustilanteissa. Vain ruotsalaiset menevät edelle. Vähiten joustavia vuorovaikutustilanteissa ovat puertoricalaiset, espanjalaiset ja ranskalaiset.

Sosiaalinen joustavuus avaintekijä onnistumiselle

WLW:n tutkimukset yli 30 maassa ja kulttuurissa osoittavat vuorovaikutuksen joustavuuden toiminnan tuloksellisuuteen.  Henkilöt, jotka ovat taitavia tunnistamaan toisen vuorovaikutustavan eli sosiaalisen tyylin, ja osaavat sovittaa omaa käyttäytymistään siten, että toinen osapuoli kokee olonsa luontevaksi, pystyvät parempiin suorituksiin ja ovat yleisesti menestyksellisempiä. Tätä oman käyttäytymisen tilapäistä sovittamista toisen odotuksiin kutsutaan joustavuudeksi. Joustavuus on niin yritysmaailmassa kuin muuallakin onnistumisen avaintaito.

Tutkimusraportissa WLW:n tutkimusjohtaja, tri Michael Leimbach toteaa, että neljä sosiaalista tyyliä esiintyy kaikissa maissa ja niitä voidaan myös tarkasti mitata. Joustavuus on kytköksissä yksilötason onnistumiseen, mutta niin näyttäisi asia olevan myös kun kyse on tehokkaista eri kulttuurien välisistä suhteista, toteaa Leimbach. ” Joustavuus saattaa olla oleellinen tekijä rakennettaessa tehokkaita maailmanlaajuisia liiketoiminta-alliansseja ja joustavuus voi olla eri kulttuurien kansainvälisen tehokkuuden määrittelijä.”

Jo arkipäivän kokemus sanoo, että olemme mieluiten tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka kommunikoivat samantyyppisesti kuin me itse. Tunnemme olomme luontevammaksi sellaisten ihmisten kanssa, jotka puhuvat samalla vauhdilla kuin me. He eivät ole liian päällekäyviä tai liian hitaita ja tuntuvat haluavan saada meistä sellaista informaatiota, jota olemme halukkaita kertomaan.

Sosiaalinen tyyli on suhteellisen pysyvä

Wilson Learningin yli neljännesvuosisadan tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset jakaantuvat tasaisesti neljään vuorovaikutustyyliin. Näitä tyylejä kutsutaan nimillä Käynnistävä, Innostava, Rakentava ja Suunnitteleva. Kun kohtaat henkilön, jonka kanssa on helppo työskennellä, on todennäköistä että hänen sosiaalinen tyylinsä on samankaltainen. Vastaavasti ongelmia työssä saattaa useammin syntyä erilaisten tyylien vuoksi.

Sosiaalisen tyylin mallin osatekijät ovat ohjaavuus ja reagoivuus. Sosiaaliset tyylit muodostuvat näistä kahdesta erillisestä ulottuvuudesta. Sosiaalinen tyyli on henkilön suhteellisen pysyvä ominaisuus tarkoittaen sitä, ettei se ajan mittaan merkittävästi muutu. Ja on muistettava, että kaikki tyylit ovat samanarvoisia. Ei ole ”hyvää” tai ”huonoa” tyyliä. Kaikilla tyyleillä on vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa.

Joustavuus on taito, jota voi oppia

Joustavuus määritellään henkilön kyvyksi tilapäisesti sovittaa omaa käyttäytymistään toisen ”aaltopituudelle”. Ideana on saada toinen osapuoli tuntemaan, että hänen kiinnostuksen kohteensa tai odotuksensa täyttyvät. Silloin hän tuntee olonsa luontevaksi ja yhteistyö sujuu paremmin. Joustavuutta mitataan erikseen sosiaalisesta tyylistä. Joustavuus on taito, jota voi oppia. ”Itse asiassa tutkimuksemme osoittavat, että joustavuuden oppiminen parantaa sekä yksilön että organisaation suoritusta”, toteaa Michael Leimbach.

Joustavuus on avain tehokkaille vuorovaikutussuhteille työssä. Ihmiset, jotka ovat oppineet tunnistamaan toisessa epämukavan olon tai tunnejännityksen nousun, ja osaavat sovittaa ohjaavuuttaan ja reagoivuuttaan vähentääkseen tunnejännitystä, ovat tehokkaampia vuorovaikutussuhteissaan toisten kanssa. Lopputuloksena ovat paremmat päätökset ja toimenpiteet.

Joustavuustutkimus

Sosiaalisen tyylin kyselyihin on vuodesta 1975 lähtien vastannut yli 7 milj. vastaajaa.Tähän tutkimukseen käytettiin 165 515 vastaajan otantaa, millä on varmistettu, että analyysi antaa tasapuolisen kuvan tyyleistä maailmanlaajuisesti. Sosiaalisen tyylin profiili on käytössä yli 30 maassa. Tässä analyysissä on kuitenkin vain 20 maata, joissa aineisto oli tilastotieteellisesti kattava. Suomi on yksi tutkimuksessa olevista maista.

Lisätietoa suomalaisista profiileista Jeesaajilta, Risto Kauppinen: info (at) jeesaajat.fi.

 

Käyttäjän Risto Kauppinen kuva

Risto Kauppinen

Kirjoittaja on YTM, tietokirjailija Risto Kauppinen, suurten ikäluokkien kasvatti. Syntyi Ylä-Savossa, opiskeli Tampereen yliopistossa, toimittajana Kotkassa, yritysjärjestön tiedottajana Lahdessa, yritysvalmentajana pääkaupunkiseudulla viimeksi Wilson Learning –valmennusohjelmien parissa.

Lisää uusi kommentti

(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
1 + 3 =
buck-domain