Kesäkuussa 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta Ingmar Bergmanin syntymästä. Bergman oli yksi aikakautemme nerokkaimpia teatteri- ja elokuvaohjaajia. Mutta miksi hän pystyi synnyttämään kulloisenkin tiiminsä kanssa niin hyvää ja vaikuttavaa, joka tuntuu kestävän aikojen vaihteluita?  Miten hän sai taiteilijat toimimaan haluamallaan tavalla ja usein ylittämään itsensä? Sanotaanhan, että taiteilijat ovat yksi vaikeimmin johdettavaa joukkoa. Monella on suuri ego ja tarve olla esillä.

Bergman tunnetaan Ruotsin ulkopuolella erityisesti elokuvaohjaajana. Hän ohjasi tai tuotti lähes 50 elokuvaa yli 40 vuoden aikana. Vähemmän tunnettua Ruotsin ulkopuolella ovat Ingmar Bergmanin aikaansaannokset teatterin tekijänä. Toimittuaan teatterityön ammattilaisena yli 50 vuoden ajan Bergman ohjasi yli 100 merkittävää produktiota ja lukuisia radio- ja tv-näytelmiä. Useat Bergmanin teatteriohjaukset olivat menestyksiä. Sekä katsojat että kriitikot ottivat esitykset omikseen niin Ruotsissa kuin muissakin maissa, missä esityksiä pidettiin.

Ruotsalainen yritysjohdon konsultti Bo Gyllenpalm tutki väitöskirjaansa varten Bergmanin johtajuutta teatterissa haastattelemalla 26 Bergmanin teatteriseurueissa työskennellyttä miestä ja naista. Gyllenpalm kysyi, miten nämä ihmiset havaitsivat ja kokivat Bergmanin johtamistavan ja miten hän pystyi saamaan heidät huippusuorituksiin. Haastateltavat edustivat 13 erilaista teatterin ammattilaista valaistusmiehestä tähtinäyttelijättäreen. Tämä artikkeli pohjautuu Bo Gyllenpalmin väistöskirjaan ja hänen sen pohjalta 1995 julkaisemaansa kirjaan ”Ingmar Bergman and Creative Leadership”.

Syvällinen valmistautuminen

Bergman valmistautui teatteriohjaukseen jopa 2-3 vuotta ennen esitystä. Hän tutki omassa rauhassaan yksin kirjailijan tekstiä sivu kerrallaan kerta toisensa jälkeen ymmärtääkseen mitä kirjailija halusi sanoa: mikä on pääsanoma, mitä piilossa oleva merkitys rivien takana, mikä on roolihahmojen keskinäinen yhteys. Tämän yhä syvemmälle menevän huolellisen pohdinnan seurauksena hän tiesi ja tunsi jokaisen yksityiskohdan; hän pystyi luomaan itselleen selkeän kuvan roolihahmoista.

Jo tässä vaiheessa Bergmanilla oli selkeä näkemys siitä, mitä ja keitä hän tarvitsi näytelmään. Hän saattoi odottaa kauankin valmiin näytelmäidean kanssa kunnes hänen haluamansa näyttelijä oli mahdollinen tulemaan tähän produktioon. Tarvittaessa hän käytti kaiken henkilökohtaisen ja asemansa tuoman vallan saadakseen juuri haluamansa näyttelijät ja resurssit –tekniset ja rahalliset. Tarvittaessa hän meni vaikka suoraan Ruotsin kulttuuriministerin puheille.

Elämänkerrassaan Bergman toteaa: ”Kun menet ensimmäisiin harjoituksiin, sinun on oltava ehdottoman varma; sinun täytyy olla huolellisesti valmistautunut ja sinun on oltava ehdottoman varma – tätä Strindberg on tarkoittanut. Ja sinun on oltava siitä onnellinen. Sinun on tehtävä siitä oma kokemuksesi – oma henkinen kokemuksesi. Ja sitten sinä voit rentoutua materiaalin kanssa, sinä tunnet olevasi sen sisällä.” Ja tällä varmuudella hän sai siirrettyä visionsa ja näkemyksensä kaikille mukana oleville tiiminsä jäsenille tappamatta kuitenkaan näyttelijöiden luovuutta.

Kirkas visio ja selkeät odotukset

Kun kaikki näytelmään osallistuneet olivat ensimmäistä kertaa koossa, Bergman selosti mitä hän odotti tältä joukolta. Hän asetti haasteelliset huippusuoritustavoitteet, samoin järkähtämättömät vaatimukset itselleen ja toisille. Kaiken tämän hän teki kommunikoimalla sen sisäisen kuvan, minkä hän oli kirjailijan tekstistä luonut ja mitä hän halusi näytelmällä toteuttaa. Bergman kertoi myös syyt, miksi hän halusi esittää juuri tämän näytelmän. Bergman sai huumorilla vähennettyä jännitystä joka syntyi hänen esitettyä haasteelliset tavoitteensa. Bergman myös rohkaisi jokaista tiimin jäsentä venymään ja menemään yli oman mukavuusalueensa.

”Hänellä oli tapana kuvata ja saada elämään tarina niin, että sinä voit nähdä minne mennään, mitä siellä tehdään ja mitä matkan varrella tapahtuu… Ensimmäisen kokoontumisen jälkeen hän on luonut meille jokaiselle sisäisen kuvan päämäärän muodossa.”  Jotkut haastateltavat totesivat koko näytelmäseurueen näyttelijöistä tekniseen henkilökuntaan seuranneen lähes henkeä pidättäen Bergmanin 3-4 tunnin esitystä näytelmän taustoista ja miten hän oli suunnitellut sen toteutettavaksi. Bergman stimuloi tiiminsä jäsenet ja teki työstä myös hauskaa.

Tiimin jäsenten haastatteluissa käy ilmi, että jokainen tunsi itsensä tärkeäksi osatekijäksi. Pienessä roolissa oleva valaistusmieskin koki itsensä tärkeäksi osatekijäksi tiimissä ja halusi tehdä oman osuutensa täydellisellä, elämänsä parhaalla tavalla.

Intohimoa, energiaa ja kurinalaista työskentelyä. Turvallinen ilmapiiri.

Jotta pysyy luomaan huippusuorituksen, tarvitaan intohimoa. Ihmiset jotka työskentelivät Bergmanin kanssa kuvailevat hänen intohimoaan ja sitoutumistaan siihen, mitä hän oli tekemässä ja kuinka se väistämättä myös vaikutti heihin. Bergman vaikutti koko ajan kollektiiviseen ymmärrykseen omalla ammattitaidollaan ja henkilökohtaisella esimerkillään. Näin hän sai jokaisen suuntaamaan energiansa oikeaan suuntaan. Samoin hän varmisti, että jokaiselle oli tässä prosessissa jotain merkittävää ja tärkeää.

Bergmanin työskentelyprosessi oli kurinalaista ja sääntöjä noudattavaa. Harjoitukset alkoivat juuri sovittuun aikaan. Sitä ennen Bergman oli aina ajoissa paikalla, valmistautuneena.  Ennen harjoitusten alkamista oli kevyttä jutustelua, hauskaa ja huumoria ilmapiirin luomiseksi. Sitten ryhdyttiin työhön. Näin syntyi hyvä työskentelyetiikka ja turvallinen työympäristö. Bergman teki tämän seuraamalla ja johtamalla tarkasti harjoituksia. Tarvittaessa hän käytti kaikkea valtaansa varmistaakseen, että työprosessia ja sääntöjä voitiin noudattaa ja ettei mikään ulkopuolinen olosuhde häirinnyt asiaan paneutumista.

Jokainen rooli oli selkeästi määritelty ja tehtäviä delegoitu. Bergman rohkaisi tiimin jäseniä kasvamaan ja kehittymään työssään. Tämän hän teki osoittamalla, että hän uskoi tiiminsä jäsenten kykyihin sekä antamalla suoraa ja rehellistä palautetta. Hän vaati, että jokainen oli valmistautunut ja keskittynyt ja että aikataulussa pysyttiin.

Niille, jotka eivät olleet valmistautuneet tai osoittivat välinpitämättömyyttä, Bergman saattoi olla tyly ja jopa häijy.

Rajoja rikkovia suorituksia

Vaikka Bergmanilla oli selkeä kuva siitä, mitä hän halusi saada esille, oli hän tarvittaessa joustava muutoksille. Mutta vain silloin, kun myös näyttelijä oli selvästi sisäistänyt yhteisen päämäärän, näytelmän ytimen. ”On niin tärkeää, että näyttelijät tuntevat olevansa täysin itsenäisiä luomaan ja että ohjaaja on enemmän turvallisen ilmapiirin luoja, henkilö, joka pitää jossakin määrin yhteistä kenttää silmällä”, on Bergman itse todennut.

Haastatellut näyttelijät todistivat yhdensuuntaisesti, että Bergman oli loistava valmentaja, joka sai näyttelijät ylittämään itsensä, menemään sellaisiin suorituksiin, joihin he eivät etukäteen edes uskoneet olevan mahdollisuuksia. Haastateltavat kokivat, että Bergman pystyi näkemään heidän sisälleen, heidän pelkoihinsa, vahvuuksiinsa ja käyttämättömiin kykyihinsä. Ja että he olivat valmiita ylittämään vapaaehtoisesti rajat, jotka he olivat aikaisemmin tietoisesti tai tiedostamattomasti esim. näyttelijöinä asettaneet.

Lopputuloksena syntyi usein esitys, jota katsojat seurasivat herpaantumattomalla mielenkiinnolla koko esityksen ajan unohtaen täydellisesti ulkopuolisen maailman.

                                                                 Teksti: Risto Kauppinen

Kirjoittaja on toiminut yritysvalmentajana yli 30 vuoden ajan. Artikkeli pohjautuu Kauppisen monivuotisen kollegan Bo Gyllenpalmin väitöskirjan pohjalta julkaisemaan kirjaan ”Ingmar Bergman and Creative Leadership” (1995).

 

 

Käyttäjän Risto Kauppinen kuva

Risto Kauppinen

Kirjoittaja on YTM, tietokirjailija Risto Kauppinen, suurten ikäluokkien kasvatti. Syntyi Ylä-Savossa, opiskeli Tampereen yliopistossa, toimittajana Kotkassa, yritysjärjestön tiedottajana Lahdessa, yritysvalmentajana pääkaupunkiseudulla viimeksi Wilson Learning –valmennusohjelmien parissa.

Lisää uusi kommentti

(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
8 + 2 =